PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. CONVOCATORIA 2016

Procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales. Convocatoria 2016

La Consellería de Economía, Emprego e Industria ha publicado el día 11 de enero de 2016 en el Dario Oficial de Galicia la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales para el año 2016.

Os hacemos un breve resumen de la convocatoria en lo que concierne a la cualificación profesional de Extinción de Incendios y Salvamento.

  • Publicación en el DOG

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 250 prazas.

Cualificación profesional Código Unidades de competencia Prazas convocadas Certificado de profesionalidade Título de FP

Extinción de incendios e salvamento SAG129_2

 

UC0401_2 Executar as operacións necesarias para salvar vidas en perigo 250

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

(Real decreto 624/2013, do 2 de agosto)

Técnico en emerxencias e protección civil

(Real decreto 907/2013, do 22 de novembro)

UC0403_2 Actuar en sucesos descontrolados con ameaza para as persoas ou o medio ambiente 250
UC0402_2 Executar operacións necesarias para o control e a extinción de incendios 250
UC0404_2 Executar as operacións necesarias para o control de emerxencias coas axudas técnicas 250

 

  • Centro de referencia.

 

Provincia Centro Enderezo Teléfono
Pontevedra Academia Galega de Seguridade Pública

Avda. da Cultura, s/n,

36680 A Estrada (Pontevedra)

886 20 61 37
  •  Inscripción y listas de espera.

Artigo 4. Persoas en listas definitivas de persoas en lista de espera

  1. Para as persoas que quedaron nas listas definitivas de persoas en lista de espera na anterior convocatoria, publicada a través da Resolución do 27 de novembro de 2014, para a cualificación de extinción de incendios e salvamento, non se admitirán novas inscricións dentro desta convocatoria. Só se admitirán as 250 persoas que quedaron con maior pun­tuación nestas listas definitivas de persoas en lista de espera.
  2. As persoas que quedaron nas listas de espera indicadas anteriormente nos números 1 e 2:
  • non teñen que presentar nin nova solicitude nin ningunha documentación;
  • para a cualificación profesional de extinción de incendios e salvamento a partir do día 18 do mes de abril de 2016, a través da páxina web da consellería, no enderezo web: http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional indicarase a cada persoa candidata o lugar, a data e a hora onde terá lugar a primeira reunión de asesoramento;
  • no momento de iniciar o asesoramento, terán que formalizar o pagamento das taxas, segundo se indica no artigo 16 desta orde, e poderán actualizar a súa experiencia laboral e formación.
  1. Estas listas definitivas de persoas en lista de espera están dispoñibles para a súa consulta na páxina web da consellería, no seguinte enderezo web: http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional.

 

Más información – Web Xunta

 

 

 

Bookmark the permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *